Friday, December 31, 2010

BOLEHKAH MAKHLUK HALUS MENYEBABKAN PENYAKIT?

Islam menuntut agar umatnya sentiasa melindungi diri daripada syaitan sebagaimana doa yang selalu dibaca iaitu :-

Maksudnya : “Saya mohon perlindungan daripada Allah SWT daripada syaitan yang direjam.”

Al-Quran menjelaskan dalam surah Sad ayat 41 :

Maksudnya : “Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba Kami Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, “Sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan denga kapayahan dan siksaan penyakit.”

Kisah Nabi Ayub yng menghadapi menyakit fizikal yang dahsyat itu adalah berpunca daripada sentuhan atau penangan syaitan.

Dalam surah al-Baqoroh ayat 102 mengisahkan tentang ilmu sihir yang diajarkan oleh syaitan kepada manusia. Ilmu sihir tersebut hanya boleh membawa kemudharatan dan tidak memberi sebarang manfaat pun kepada manusia.

Dalam al-Quran terdapat beberapa istilah yang jelas menyebut bahawa makhluk halus ini berupaya menyakiti manusia dengan pelbagai perlakuan sehingga menyebabkan manusia menderita kesakitan.

Firman Allah SWT dalam surat Fussilat ayat 36 :

Maksudnya : “Dan jika kamu ditimpa suatu gangguan atau godaan dari syaitan, maka berlindunglah dengan Allah SWT, sesungguhnya Dia lah sahaja yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqoroh ayat 275 :

Maksudnya : “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul (ketika bangkit dari kubur mereka) melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan (disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka)”.

No comments:

Post a Comment