Tuesday, December 28, 2010


ERTINYA :

Daripada Anas r.a. berkata : " Akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadith yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. aku mendengar Rasullah s.a.w. bersabda : " Diantara tanda kiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahatan, berlaku banyak perzinaan, ramai kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki sehingga nantinya seorang lelaki akan mengurus lima puluh orang perempuan.

HR : Imam Bukhori dan Muslim

KETERANGAN :-

Nabi kita Muhammad s.aw. menerangkan, bahawa diantara tanda hampirnya kiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahatan, banyak berlaku perzinaan, sedikit kaum lelaki dan ramai kaum perempuan.

perangkaan penduduk pada ahri ini menunjukkan bahawa jjumlah kaum perempuan adalah lebih banyak dari jumlah kaum lelaki. Di sesetengah negara terdapat nisbah bagi bilangan setiap lelaki berbanding dengan sebelas  ( 1:11 ) dan kalau kita meneliti di merata tempat, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan lebih banyak daripada lelaki.

menurut Imam Ibnu Hajjar, sebab bilangan perempuan lebih ramai dari kaum lelaki ialah akibat dari peperangan yang berlaku, kerana banyak terbunuh dalam peperangan adalah kaum lelaki bukan perempuan. Dan juga Allah Subhanahu Wataala menghendaki kebanyakan yang lahir di dunia ini adalah perempuan dan sedikit sekali dari kalangan lelaki.

No comments:

Post a Comment