Friday, December 31, 2010

APAKAH JENIS PENYAKIT BAWAAN MAKHLUK HALUS?

Antara penyakit itu adalah seperti yang disebut dalam surah al-A’raf ayat 201 :-

Maksudnya : Sesungguhnya orang yang ebrtakwa apabila mereka ditimpa was-was daripada syaitan, mereka ingat (kepada Allah), maka dengan itu mereka nampak (jalan yang benar).”

Dalam surah al-Mujadalah ayat 19, Allah SWT berfirman :-

Maksudnya : Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka, sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati (ajaran dan amaran) Allah; mereka itulah puak syaitan. Ketahuilah! Bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi.

No comments:

Post a Comment