Tuesday, December 28, 2010

DIMANAKAH PUNCA KEBINASAAN SESEORANG?

DIMANAKAH PUNCA KEBINASAAN SESEORANG?

ERTINYA :-

Daripada Abi Hurairah Rodhiallahuanhu berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Selagi akan datang suatu masa dimana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya, kecuali bila ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari suatu lubang ke suatu lubang yang lain. Maka apabila zaman itu telah terjadi, segala pencarian (pendapatan kehidupan) tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah Subhanahu Wata’ala. Maka apabila ini terjadi, kebinasaan seseorang adalah berpunca dari menepati kehendak isteri dan anak2nya. Kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak, maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kedua orang tuanya. Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendaki kaum kerabatnya (adik beradik sendiri) atau dari menepati kehendak jirannya”. Sahabat bertanya “Wahai Rasulullah s.a.w., apakah maksud perkataan engkau itu?”. (kebinasaan seseorang dari kerana isterinya, atau anaknya, atau orang tuanya, atau keluarganya dan jirannya). Nabi s.a.w. menjawab : Mereka akan mencelanya dan mengabaikannya dengan kesempitan kehidupannya, maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang2 kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya.”

HR : Al-Baihaqi
KETERANGAN :-

Benar sekali sabdaan Rasulullah s.a.w. ini. Ramai orang yang mengetahui perkara2 yang diharamkan dalam agama tetapi terpaksa juga mereka menceburikan diri ke dalam lumpur kemaksiatan untuk melayan kehendak isteri, anak, orang tua, keluarga ataupun jiran mereka.

No comments:

Post a Comment