Tuesday, December 28, 2010

HARTA RIBA’ WUJUD DI MERATA TEMPAT


HARTA RIBA’ WUJUD DI MERATA TEMPAT

ERTINYA :-

Daripada Abi Hurairah Rodhiallahuanhu berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Akan datang suatu zaman, tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam harta riba’. Kalau ia tidak memakannya secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya”.

HR : Ibnu Majjah

KETERANGAN :-

Apa yang telah disabdakan oleh Rasullullah s.a.w. telah jelas di hadapan mata kita hari ini. Kebanyakan umat manusia tidak terlepas lari dari lengkungan harta-harta riba’. Di zaman kebendaan masa ini, manusia tidak memperdulikan lagi soal riba’, apa yang ada di dalam fikirannya hanyalah untuk mendapatkan segala kemudahan dan kenikmatan – mereka takut dipandang hina sekiranya tidak mempunyai sesuatu yang boleh dibanggakan. Untuk memuaskan hawa dan nafsu ini, mereka sanggup melakukan apa sahaja cara walaupun ianya terang-terangan menyalahi hukum syara’. – (Penulis)

No comments:

Post a Comment