Monday, December 20, 2010

ILMU AGAMA BERANSUR-ANSUR HILANGILMU AGAMA BERANSUR-ANSUR HILANG

Daripada Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash Rodiallahuanhuma berkata : “Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : “Bahasawasanya Allah Subhanahu Wata’ala tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wata’ala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan ‘alim ulama’, maka apabila sudah ditiadakan ‘alim ulama’ orang ramai akan memilih orang2 yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain.

HR : Imam Muslim

KETERANGAN :-

Sekarang ini ‘alim ulama’ sudah berkurangan, satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa melayu mengatakan, “Patah tumbuh hilang berganti”, peribahasa ini tidak tepat berlaku kepada ‘alim ulama’. Mereka patah payah tumbuh dan hilang payah berganti. Sampailah suatu saat nanti permukaan bumi ini akan kosong dari ulama’. Maka apda masa itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya ‘alim ulama’lah yang memberikan makna dan erti kepada kehidupan manusia di permukaan bumi ini.

Di akhir2 ini kita telah melihat gejala2 yang menunjukkan hampirnya zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. tadi. Di mana bilangan ‘alim ulama’ hanya tinggal sedikit dan usaha untuk melahirkannya pula tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Pondok2 dan sekolah2 agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Mereka banyak mengutamakan pengajian2 di bidang urusan keduniaan yang dapat meraih keuntungan harta benda dunia. Inilah keadaan masyarakat kita di hari ini. Oleh itu, perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya.

No comments:

Post a Comment