Tuesday, December 21, 2010

UMAT ISLAM MEMUSNAHKAN ORANG-ORANG YAHUDI

UMAT ISLAM MEMUSNAHKAN ORANG-ORANG YAHUDI

ERTINYA :-

Daripada Abu Hurairah Rodhiallahuanh, Rasulullah s.a.w. bersabda, “Tidaklah akan berlaku qiamat, sehingga kaum muslimin memerangi kaum yahudi sehingga kaum yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu, lalu batu dan pohon kayu itu berkata, “Hai orang Islam, inilah orang yahudi ada di belakang saya, kemarilah! Dan bunuhlah ia!”, kecuali pohon ghorkad (semacam pohon yang berduri) kerana sesungguhnya pohon ini adalah pohon yahudi (oleh sebab itu ia melindunginya).

HR : Imam Bukhori dan Muslim

KETERANGAN :

Hadith ini memberikan harapan yang sangat besar kepada kaum muslimin dan menjanjikan kemenangan mereka dalam memerangi orang2 yahudi. Jadi walaupun orang2 yahudi merancang dan berusaha sedaya upaya untuk membunuh dan  menyesatkan orang Islam, namun akhirnya kaum yahudi akan binasa juga dalam kepungan umat Islam. Umat Islam akan membunuh dan menghapuskan semua kaum yahudi yang ada dipermukaan bumi ini dan umat Islam akan ditolong oleh makhluk Allah yang lain, sehinggakan batu dan pohon kayu pun akan memberi pertolongan kepada mereka.

No comments:

Post a Comment