Saturday, January 29, 2011

ORANG YANG BERPEGANG DENGAN AGAMANYA SEPERTI MEMEGANG BARA API

Anas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : "Akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api."

H.R : At-Tirmizi

Keterangan :-

Yang dimaksudkan di sini ialah zaman yang sangat mencabar sehingga siapa yang hendak mengamalkan ajaran agamanya ia terpaksa menghadapi kesusahan dan tentangan yang sangat hebat. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya akan terlepas dari genggamannya.

Ini adalah disebabkan suasana disekeliling tidak membantu untuk ia menunaikan kewajipan agamanya. Bahkan apa yang ada di sekelilingnya mendorong untuk membuat kemaksiatan dan perkara-perkara yang dapat meruntuhkan aqidah dan keimanan atau paling kurang menyebabkan kefasikan. Ini juga bermakna orang Islam tersepit dalam melaksanakan tuntutan agamanya di samping tidak mendapat kemudahan.

No comments:

Post a Comment