Saturday, January 29, 2011

PEPERANGAN DEMI PEPERANGAN

Ertinya :

Daripada Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga melimpah ruah harta benda dan timbul fitnah (ujian kepada keimanan) dan banyak berlaku al-harj, sahabat bertanya, apakah al-harj itu hai Rasulullah? Nabi s.a.w. menjawab : "Peperangan demi peperangan demi peperangan."

HR : Ibnu Majjah

Keterangan :-

No comments:

Post a Comment